Sosyal Medya


Sosyal Medya; Her türlü bilgiyi kişilere ve topluma aktaran görsel, işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların tümüne denilmektedir. Günümüzde böylesine yaygın kullanılan mecraların en gözde kullanım türlerinden birisi ise insanların yaptıkları işleri büyük kitlelere duyurup tanitmasidir.

Böylelikle kolay ve kısa yollardan müşteri toplamak ve kişilerin firmalarını büyütmesi zamanımız koşullarıda artık imkansız değildir.